Dolina Świśliny - wystawa tablic geoedukacyjnych w UJK

Przedstawiciele Miasta i Gminy Kunów, UJK, PIG i współtwórcy ścieżki geoedukacyjnej Dolina Świśliny wraz ze studentami UJK na wspólnej fotografii przed wystawą tablic

W dniu 1 czerwca 2022 roku w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach otwarto wystawę składającą się z kopii tablic geoedukacyjnych promujących ścieżkę i przewodnik Dolina Świśliny. W spotkaniu otwierającym wystawę brali udział m.in. przedstawiciele Miasta i Gminy Kunów, gdzie poprowadzona została ścieżka, Dziekani Wydziału, pracownicy Kieleckiego oddziału PIG i współtworcy ścieżki z grupką studentów z Geografii.

Wystawa będzie udostępniona w budynku G Wydziału Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych przy ul. Uniwersyteckiej 7 do 4 lipca, a następnie zostanie przeniesiona do siedziby Kieleckiego oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego.


Fotorelacja

Zapraszamy do zwiedzania!

dodany 01.06.2022


Fortece na bagnach. Najstarsze założenia obronne północnego Podlasia - wystawa 2022

Plakat Fortece na bagnach z pozostałosciami wałów na polu z widokiem z powietrza

W dniach 19 maja do 30 września 2022 roku Muzeum Archeologiczne w Krakowie prezentuje wystawę pt.

Fortece na bagnach. Najstarsze założenia obronne północnego Podlasia

Wystawa jest efektem współpracy Muzeum Białostockiego z pracownikami Zakładu i doktorantami przy projekcie naukowym realizowanym w 2019 roku pt.

„Fortece na bagnach. Nieinwazyjne rozpoznanie wybranych grodzisk dolinnych typu Jatwieź Duża”

Szczegóły

Zapraszamy!

dodany 25.05.2022


Dni Jakości Kształcenia 2022 - UJK

Prezentacja doktoranta na sali wykładowej

W dniuach 12-13 maja 2022 roku w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach odbył się Dzień Jakości Kształcenia. W trakcie wydarzenia doktoranci z Zakładu wygłosili następujące referaty:

Piotr Biesaga
Zapis antropopresji w dolinie Nidy
- referat


Krzysztof Żurek
Struktury osadnicze kultury łużyckiej w północno-wschodniej Polsce
- referat


dodany 14.05.2022


Dzień Geografa 2022 - UJK

Sala wykładowa pełna uczniów w trakcie Dnia Geografa 2022

W dniu 26 kwietnia 2022 roku w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach odbył się Dzień Geografa. W trakcie wydarzenia pracownicy Zakładu wygłosili następujące referaty i przygotowali warsztaty:

Tomasz Kalicki
Atrakcje Afrodyty (wyspy)
- wystąpienie


Artur Zieliński
Geograficzne badania gleb jako wskaźnik oceny stanu środowiska
- warsztat


Marcin Frączek
Augmented Reality Sandbox - krajobraz w zasięgu ręki
- warsztat


Paweł Przepióra
Ziemia na wirtualnej mapie Kosmosu
- warsztat


dodany 29.04.2022


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Powrót