Kirgistan: gdzie góry dotykaj± nieba


W dniu 7 paĽdziernika 2021 roku o godzinie 17.00 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydziale Nauk ¦cisłych i Przyrodniczych (budynek G), w auli B1 odbędzie się spotkanie Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddziału Kieleckiego, oraz Zakładu, w trakcie którego odbędzie się prelekcja Damiana Wojciechowskiego TJ - Jezuity, dzienniakarza i reżysera pt.

Kirgistan: gdzie góry dotykaj± nieba

Zdjęcia

Serdecznie zapraszamy!

dodany 25.09.2021


FLAG 2021 - Moskwa


W dniach 20-21 września 2021 roku w Moskwie (Rosja) odbyła się międzynarodowa wideokonferencja „Fluvial Archives Group Biennial Meeting 2021”. W trakcie konferencji pracownicy zakładu i studenci przedstawili następuj±ce referaty:

Ilona Tomczyk-Wydrych, Anna Świecz
Bottom sediments as an archive of anthropopressure – case study
(Kielce Upland, Poland)

- referat


Tomasz Kalicki, Paweł Przepióra, Karolina Fularczyk,
Geoffrey Houbrechts

Macro- and microscopic slags as a marker of the metallurgical activity in the Holy Cross Mountains, Poland
- referat


Paweł Przepióra, Tomasz Kalicki, Michał Aksamit,
Paulina Aksamit
Karolina Fularczyk, Piotr Kusztal,
Geoffrey Houbrechts

An macro- and microslags delta deposition of postindustrial water reservoir in Sielpia (Holy Cross Mts., Poland)
- referat


Tomasz Kalicki, Paweł Przepióra, Marcin Frączek, Karolina Fularczyk,
Krzysztof Żurek,
Grzegorz Pabian, Łukasz Podrzycki
Geological structure of Świślina River valley near Doły Biskupie (Holy Cross Mountains region, Poland)
- referat


Paweł Rutkiewicz, Ireneusz Malik, Tomasz Kalicki
Large-scale production of charcoal for the historical metallurgy in the Mała Panew River basin (Silesian Lowland, Central Europe)
- referat


Tomasz Kalicki, Piotr Kusztal
Macromeanders in Central Europe: A case study from the Holy Cross Mountains region (Poland)
- referat


Tomasz Kalicki, Sławomir Chwałek
Phases of alluviation and colluviation in the Ezousas River valley (SW Cyprus)
- referat


Krzysztof Żurek, Tomasz Kalicki
The Brzozówka river valley development based on palaeogeographic and geographical methods
- referat


Marcin Frączek, Tomasz Kalicki
Reflection of climate changes in selected river valleys of NE Poland
and W Belarus

- referat


dodany 21.09.2021


Glacjał i peryglacjał Europy ¦rodkowej 2021 - Lublin


W dniach 9-10 wrze¶nia 2021 roku w Lublinie odbyło się Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe pt. „Glacjał i peryglacjał Europy ¦rodkowej”. W trakcie konferencji pracownicy zakładu i studenci przedstawili następuj±ce postery:

Tomasz Kalicki, Paweł Przepióra, Edyta Kłusakiewicz, Marcin Fr±czek,
Łukasz Podrzycki,
Karolina Fularczyk, Grzegorz Pabian, Krzysztof Żurek
Budowa doliny ¦wi¶liny na stanowisku w Dołach Biskupich (woj. ¶więtokrzyskie) - wstępne wyniki
- poster


Tomasz Kalicki, Paweł Przepióra, Marcin Fr±czek, Łukasz Podrzycki
Zróżnicowanie i wiek osadów wzgórz kemowych w okolicy Suchedniowa
(Wyżyna Kielecka) - pierwsze wyniki

- poster


dodany 11.09.2021


Podlaskie Fortece na bagnach - Wywiad w Archeologii Żywej


W dniu 1 lipca 2021 roku o godzi. 20.00 Archeologia Żywa przeprowadzi wywiad pt.

Podlaskie fortece na bagnach – webinar KONTEKST

Wywiad na FacebookuGo¶ćmi wywiadu będ±:
Aleksander Piasecki, Adam Wawrusiewicz, Krzysztof Żurek

Zapraszamy do ogl±dania!

dodany 01.07.2021


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Powrót