Powrót

mgr Krzysztof Żurek
Szkoła Doktorska

mgr Krzysztof Żurek


Zakład Geomorfologii i Geoarcheologii
Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7
25-406 Kielce
pokój
email: chrisu.zurek@gmail.com
ORCID: 0000-0002-4480-4305


Powrót