Powrót

dr Piotr Biesaga

dr Piotr Biesaga


Zak³ad Geomorfologii i Geoarcheologii
Instytut Geografii i Nauk o ¦rodowisku
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7
25-406 Kielce
email: biesaga.piotr@onet.pl


Powrót