Powrót

dr Grzegorz Pabian

dr Grzegorz Pabian


Zak³ad Geomorfologii i Geoarcheologii
Instytut Geografii i Nauk o ¦rodowisku
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7
25-406 Kielce
email: g.pabian@wp.pl


Powrót