Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr. Piotr Kusztala


Piotr Kusztal

W dniu 22 wrzeœnia 2022 roku w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotr Kusztala:

Ewolucja doliny Czarnej Koneckiej między Stąporkowem a Sielpią Wielką w późnym vistulianie i holocenie

promotor:
dr hab. Tomasz Kalicki prof. UJK


Recenzenci:
dr hab. Anna Michno prof. UJ
dr hab. Krzysztof Wójcicki


Obrona pracy doktorskiej zakończyła się sukcesem doktoranta Zakładu. Serdeczne gratulacje dla nowego Pana doktora!

dodany 22.09.2022


CG 2022 - Coimbra

Logo CG 2022

W dniach 12-16 września 2022 roku w Coimbrze (Portugalia) odbyła się konferencja pt.The 10th International Conference of the International Association of Geomorphologists. W trakcie konferencji pracownicy Zakładu i doktoranci wygłosili następujące referaty:

Geoffrey Houbrechts, Tomasz Kalicki, Paweł Przepióra, Bastiaan Notebaert, François Petit
Microslag as a stratigraphic tracer to quantify floodplain processes during the last centuries
- referat


Marcin Frączek, Tomasz Kalicki, Adam Wawrusiewicz
The environmental context of Subneolithis settlement of Nieman Culture in Podlasie region (NE Poland)
- referat


Tomasz Kalicki, Krzysztof Żurek
Lusatian circles on wetlands in NE Poland - results of geoarchaeological research
- referat


dodany 19.09.2022


Dolina Świśliny - wystawa tablic geoedukacyjnych w PIG

Referent objaśniający tablicę uczestnikom wystawy

W dniu 5 lipca 2022 roku w Państwowym Instytucie Geologicznym-Państowym Instytucie Badawczym w Kielcach otwarto wystawę składającą się z kopii tablic geoedukacyjnych promujących ścieżkę i przewodnik Dolina Świśliny. Wystawa będzie udostępniona w budynku PIG-PIB Oddziału Świętokrzyskiego im. Jana Czarnockiego przy ul. Zgody 21 w Kielcach.

Zapraszamy do zwiedzania!

dodany 06.07.2022


Ćwiczenia terenowe z licealistami - Nida 2022

Doktorant objaœniajšcy uczniom w terenie zagadnienia z zakresu geomorfologii przy odkrywce geologicznej

W dniach 3 czerwca 2022 w miejscowoœci Nida odbyły się zajęcia terenowe z zakresu geomorfologii i meteorologii z uczniami klasy 1C VI Liceum Ogólnokształcšcego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Warsztaty zostały przygotowane i poprowadzone przez pracowników Zakładu (Tomasz Kalicki, Paweł Przepióra) oraz doktoranta
(Piotr Biesaga). Uczniowie poznawali formy terenu, przygotowywali i analizowali odkrywkę oraz badali parametry pogody.


Fotorelacja

dodany 14.06.2022


V Forum Doktorantów UJK - 2022

Wystąpienie w sali konferencyjnej

W dniach 2-3 czerwca 2022 roku w Colegium Medicum UJK odbyło się V Forum Doktorantów w trakcie którego doktoranci z Zakładu wygłosili następujące referaty:

Piotr Biesaga
Evolution of the bottom of the Nida river valley in the Late Glacial and Helocene
- referat


Krzysztof Żurek
"Three circles in peat" - the lastest results onman-environment relations from the Bronze Age/early Iron Age at Kosciuki site (NE Poland)”
- referat


Ilona Tomczyk-Wydrych
Geochemistry of waters, bottom sediments and macrophytes of selected reservoirs in the Kielce Upland as an effect of natural and anthropogenic factors
- referat


Karolina Fularczyk
Changes of the hydrographic confluence in Sielpia from the beginning
of the 19th c. (Old-Polish Industrial District)

- referat


dodany 04.06.2022


Archiwum