Grodziska Warmii i Mazur: Odkrywane na nowo 2022 - Warszawa

Logo konferencji

W dniu 18 listopada 2022 roku w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja archeologiczna pt. „Grodziska Warmii i Mazur: Odkrywane na nowo”. W trakcie konferencji pracownik i doktorant Zakładu wygłosili następujący referat:

Adam Wawrusiewicz, Krzysztof Żurek, Tomasz Kalicki
Fortece na bagnach. Wybrane aspekty funkcjonowania najstarszych założeń „obronnych” w dorzeczu Biebrzy i środkowej Narwi
- referat


dodany 19.11.2022


Wykład otwarty - Fortece na bagnach... odkrywając prehistorię Podlasia

Plakat wydarzenia

W dniu 17 listopada 2022 roku na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Białostockiego odbył się wykład otwarty, który zaprezentowali m.in. pracownik i doktorant Zakładu:

Tomasz Kalicki, Adam Wawrusiewicz, Krzysztof Żurek
Fortece na bagnach... odkrywając prehistorię Podlasia

Strona wydarzenia

dodany 19.11.2022


Archiwum