Dni Jakości Kształcenia 2022 - UJK

Prezentacja doktoranta na sali wykładowej

W dniuach 12-13 maja 2022 roku w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach odbył się Dzień Jakości Kształcenia. W trakcie wydarzenia doktoranci Zakładu wygłosili następujące referaty:

Piotr Biesaga
Zapis antropopresji w dolinie Nidy
- referat


Krzysztof Żurek
Struktury osadnicze kultury łużyckiej w północno-wschodniej Polsce
- referat


dodany 14.05.2022


Dzień Geografa 2022 - UJK

Sala wykładowa pełna uczniów w trakcie Dnia Geografa 2022

W dniu 26 kwietnia 2022 roku w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach odbył się Dzień Geografa. W trakcie wydarzenia pracownicy Zakładu wygłosili następujące referaty i przygotowali warsztaty:

Tomasz Kalicki
Atrakcje Afrodyty (wyspy)
- wystąpienie


Artur Zieliński
Geograficzne badania gleb jako wskaźnik oceny stanu środowiska
- warsztat


Marcin Frączek
Augmented Reality Sandbox - krajobraz w zasięgu ręki
- warsztat


Paweł Przepióra
Ziemia na wirtualnej mapie Kosmosu
- warsztat


dodany 29.04.2022


Archiwum