Powrót

dr hab. Tomasz Kalicki prof. UJK

dr hab. Tomasz Kalicki prof. UJK

Przewodniczący:
Fluvial Achieves Group (FLAG)
Prezes (2014-2022), Honorowy Doradca (2022-):
Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej (SAS)

Kierownik:
Zakład Geomorfologii i Geoarcheologii (ZGG)
Laboratorium Geomorfologiczno - Hydrologiczne

Zakład Geomorfologii i Geoarcheologii
Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7
25-406 Kielce
pokój 543 A
tel: +48 41 349-64-23
fax: +48 41 349-63-73
email: tomaszkalicki@ymail.com
ORCID: 0000-0002-8421-5660

Godziny konsultacji:
Czwartki 11.30-12.30

Curriculum vitae

Research Gate


Powrót