Uczestnik Szkoły Doktorskiej

mgr Ilona Tomczyk-Wydrych
mgr Krzysztof Żurek

Studenci Studiów Doktoranckich

mgr Piotr Biesaga
mgr Karolina Fularczyk
mgr Piotr Kusztal

Doktoranci eksternistyczni

mgr Michał Aksamit
mgr Mariusz Chrab±szcz
mgr Radosław Czerniak
mgr Sławomir Kowal

Wypromowani doktoranci

dr inż. Joanna Krupa

Absolwenci Studiów Doktoranckich

dr Sławomir Chwałek
dr Marcin Fr±czek
dr Edyta Kłusakiewicz
dr Grzegorz Pabian
dr Paweł Przepióra