Powrót

mgr Mariusz Chrab±szcz

mgr Mariusz Chrab±szcz


Zakład Geomorfologii i Geoarcheologii
Instytut Geografii i Nauk o ¦rodowisku
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7
25-406 Kielce
pokój 320
email: mariuszchrabaszcz1988@gmail.com

Dorobek naukowy


Powrót