Powrót

dr Piotr Kusztal

mgr Piotr Kusztal


Zak³ad Geomorfologii i Geoarcheologii
Instytut Geografii i Nauk o ¦rodowisku
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7
25-406 Kielce
email: roch1990@gmail.com

Dorobek naukowy


Powrót