Powrót

dr Edyta KłusakiewiczZakład Geomorfologii i Geoarcheologii
Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7
25-406 Kielce
pokój 320
email: edytakapusta@interia.eu

Dorobek naukowy


Powrót