Powrót

mgr Radosław Czerniak

mgr Radosław Czerniak


Zakład Geomorfologii i Geoarcheologii
Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7
25-406 Kielce
pokój 320
email: insitu.czerniak@gmail.com

www.archeolog.pro


Powrót