Powrót

mgr Ilona Tomczyk-Wydrych

mgr Ilona Tomczyk-Wydrych


Zakład Geomorfologii i Geoarcheologii
Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7
25-406 Kielce
pokój
email: ilonatomczyk@interia.eu
ORCID: 0000-0002-1278-2615

Dorobek naukowy


Powrót