Powrót

dr Sławomir Chwałek

dr Sławomir Chwałek


Zakład Geomorfologii i Geoarcheologii
Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7
25-406 Kielce
email: slawomirchwalek@gmail.com

Dorobek naukowy


Powrót