Powrót

dr Marcin Frączek

dr Marcin Frączek


Zakład Geomorfologii i Geoarcheologii
Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7
25-406 Kielce
pokój 542
tel: +48 41 349-63-75
email: mfraczek@ujk.edu.pl
ORCID: 0000-0002-0113-8015

Godziny konsultacji:
Czwartek 12.00-13.00

Dorobek naukowy


Powrót