Powrót

mgr Karolina Fularczyk

mgr Karolina Fularczyk


Zakład Geomorfologii i Geoarcheologii
Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7
25-406 Kielce
pokój 320
email: fularczykkarolina@gmail.com

Dorobek naukowy


Powrót