Prace realizowane w zakładzie:

- geomorfologia fluwialna,
- paleogeografia czwartorzędu ze szczegółnym uwzględnieniem holocenu,
- geoarcheologia (opracowania środowiskowe stanowisk archeologicznych
  i ekspertyzy geoarcheologiczne),

- opracowania sozologiczne (arkusze map sozologicznych),
- opracowania operatów przyrody nieożywionej i gleb,
- kartowania geomorfologiczne i geologia czwartorzędu,
- analizy sedymentologiczne osadów,
- analizy geochemiczne, (związki perfluorowodorowe, jedno z 5 laboratoriów
  na świecie),

- analizy geofizyczne,
- wykonanie płytkich odwiertów geologicznych,
- datowanie osadów (metody TL/OSL)


Organizowane konferencje

2022

Conference of Environmental Archaeology CEA/AEA 2022, Kielce-Suchedniów (4-6 Kwietnia)

2016

Fluvial Archive Group - Kielce-Suchedniów (12-18 września)

2013

Geoarcheology of River Valleys - Kielce-Suchedniów (13-15 maja)


Wypromowane rozprawy doktorskie

2021

dr Sławomir Chwałek
Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji i funkcjonowania Nea Pafos
(IV BC-IV AD) na Cyprze - studium geoarcheologiczne

Reviewers of the dissertation:
dr hab. Iwona Hildbrandt-Radke, prof. UAM
dr hab. Piotr Szwarczewski, Prof. UW


dr Grzegorz Pabian
Transformacja obszarów pogórniczych w Świętokrzyskiem i możliwości ich wieloaspektowego wykorzystania
Reviewers of the dissertation:
prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo
dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska
dr hab. Barbara Radwanek-Bąk


2019

dr Edyta Kłusakiewicz
Zróżnicowanie facjalne i geochemiczne aluwiów równiny zalewowej
górnej Kamiennej (Wyżyna Kielecka)

Reviewers of the dissertation:
dr hab. Ewa Smolska prof. UW
dr hab. Piotr Kittel prof. UŁ

2017

dr Marcin Frączek
Warunki przyrodnicze funkcjonowania społeczeństw subneolitycznych
w Kotlinie Biebrzy

Recenzenci rozprawy:
dr hab. Iwona Hildebrandt-Radke prof. UAM
dr hab. Jacek Forysiak prof. UŁ

dr Paweł Przepióra
Przyrodnicze i historyczne przemiany zlewni Kamionki
(Płaskowyż Suchedniowski) w subatlantyku

Recenzenci rozprawy:
dr hab. Zbigniew Rdzany prof. UŁ
dr hab. Bartłomiej Wyżga, prof. IOP PAN

2013

dr inż. Joanna Krupa
Naturalne i antropogeniczne procesy kształtujące dno doliny Czarnej Nidy
w późnym Vistulianie i holocenie

Recenzenci rozprawy:
prof. dr hab. Kazimierz Klimek
prof. dr hab. Marek Krąpiec


Wypromowane prace magisterskie

Lista prac magisterskich

Wypromowane prace licencjackie

Lista prac licencjackich