Powrót

dr hab. Ewa Nowak prof. UJK

dr hab. Ewa Nowak prof. UJK


Zakład Geomorfologii i Geoarcheologii
Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7
25-406 Kielce
pokój 515
tel: +48 41 349-64-04
email: ewa.nowak@ujk.edu.pl
ORCID: 0000-0002-1198-6544


Powrót