dr hab. Tomasz Kalicki prof. UJK (Kierownik)

prof. dr hab. Sergii Bortnyk

dr hab. Ewa Nowak prof. UJK

dr hab. inż. Anna Świercz prof. UJK

dr hab. Artur Zieliński prof. UJK

dr Marcin Frączek

dr Paweł Przepióra