dr hab. Tomasz Kalicki prof. UJK (Kierownik)

prof. dr hab. Sergii Bortnyk

dr hab. inż. Anna Świercz prof. UJK

dr hab. Artur Zieliński prof. UJK

dr Marcin Frączek

dr Paweł Przepióra

dr inż. Monika Żelezik

dr hab. Ewa Nowak prof. UJK - pracownik emerytowany