Powrót

dr hab. Artur Zieliński prof. UJK

dr hab. Artur Zieliński prof. UJK


Zakład Geomorfologii i Geoarcheologii
Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7
25-406 Kielce
pokój 239
tel: +48 41 349-64-17
email: artur.zielinski@ujk.edu.pl
ORCID: 0000-0003-1672-7776

Wybrane publikacje:

Epoka kamienia w Karpatach 2020

Burial crypts in solid rock - a geophysical case study of a small church with a unique polychrome in Szydłów (S Poland)

Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 2018

Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 3/2018 (43)

Characterization of Microbial Communities in Acidified, Sulfur Containing Soils

The use of archived precipitation data in the assessment of soil erosion risk in the Świętokrzyskie Province of central-southern Poland

Atrakcje a możliwości rozwoju klastra turystycznego na przykładzie południowo wschodniej części regionu świętokrzyskiego

Identyfikacja najbardziej zbliżonych okresów interglacjalnych z ostatnich 600 000 lat na podstawie analizy krzywej Izotopowej tlenu

Zastosowanie metody georadarowej do oceny rozwoju ruchów masowych na przykładzie osuwiska w Kałkowie

Największe atrakcje turystyczne w województwie śiętokrzyskim w opinii turystów

Ground Penetrating Radar investigation of limestone karst objects in the Botanical Garden in Kielce

GPR mapping of karst formations under a historic building in Szydłów, Poland

Atrakcyjność turystyczna miast w opinii turystów

Przeobrażenia demografi czne ośrodków miejskich Ponidzia w latach 1990–2010

Gospodarka turystyczna w regionie, Rynek turystyczny – współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju

An attempt at a typology of karst lakes in the Połaniec Basin (Małopolska Upland, Poland)


Powrót