Laboratorium Geomorfologiczno - Hydrologiczne

Laboratorium zostało powołane w celu prowadzenia badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych realizowanych dla całego Instytutu Geografii
i Nauk o Środowisku UJK


Urządzenia laboratoryjne Mężczyźni podczas wykonywania wierceń geologicznych
Mężczyźns z georadarem Urządzenia laboratoryjne

Kierownik

prof. UJK dr hab. Tomasz Kalicki

Pracownicy laboratorium

mgr inż. Iwona Grochowalska

Zakres działań:

Badania terenowe
Analiza własności fizyko-chemicznych
Analiza elementarna
Analiza związków nieorganicznych
Datowanie osadów (metody TL/OSL)

Szczególy dotyczące możliwości zlecenia poszczególnych analiz ustalane są indywidualnie z kierownikiem Laboratorium Geomorfologiczno - Hydrologicznego.


Zasady korzystania z pomieszczeń laboratoryjnych:

Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższych oświadczeniach:

Ogólne informacje
Przyjmowanie prób do analiz
Przechowywanie prób w pomieszczeniach


Archiwizacja i przechowywanie:

W celu awrchiwizacji przechowywania próbek należy wypełnić następujące dokumenty:

Datowanie TL/OSL
Datowanie 14C
Inne analizy

Wypełniony dokument należy przekazać Kierownikowi lub innemu pracownikowi odpowiedzialnemu za udostępnianie pomieszczeń laboratorium w celu archiwizacj próbek i prawidłowego ich przechowywania.