Logo Monografie: Geografia i Geoarcheologia
Monografie: Geografia i Geoarcheologia
Wydawnictwo Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej
Białystok-Kielce

TOM I: Subatlantyckie przemiany zlewni Kamionki na Wyżynie Kieleckiej

TOM I: Subatlantyckie przemiany zlewni Kamionki na Wyżynie Kieleckiej
Autor: Paweł Przepióra
Redaktor serii: Tomasz Kalicki
2021
Kup książkę - Wydawnictwo UJK