Powrót

mgr Sławomir Kowal

mgr Sławomir Kowal


Zakład Geomorfologii i Geoarcheologii
Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7
25-406 Kielce
pokój 320


Powrót