Powrót

mgr Michał Aksamit

mgr Michał Aksamit


Zakład Geomorfologii i Geoarcheologii
Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7
25-406 Kielce
pokój 320
email: m.aksamit1989@gmail.com


Powrót