Dolina Olenioka, wizerunek Czekanowskiego i mapa Syberio


Wyprawa ∂ladami Aleksandra Czekanowskiego
OLENIOK 2019

Wyprawa kajakowa objÍta przez Zak≥ad patronatem instytucjonalnym
i naukowym.