dr hab. Bartłomiej Ja¶kowski prof. UJK
Przyjaciel i Nauczyciel,
wieloletni kierownik Zakładu
dr Robert Sołtysik
Kolega i Przyjaciel,
wieloletni członek Zakładu
mgr inż. Iwona Wolińska
wieloletni pracownik Instytutu i laboratoriów
dr Ireneusz Olszak
Kolega i Nauczyciel,
wieloletni współpracownik Zakładu